Farcia's Daily Media - Just In Time

Fota mera

Det är en stor hobby nu för tiden att fota och att jobba som fotograf. Ja, det handlar om att göra allting och fånga det på bild vilket innebär att man faktiskt kommer runt detta med att fota bilder. Men att vara en fotograf i Stockholm är inte det enklaste och varför inte bara satsa på att göra detta ännu bättre än vad man tror och tycker och att hela tiden försöka förbättra sig själv för att inte hamna i ett träsk som handlar om att bara ta kort och ögonblick, nej, man vill fånga verkligheten i en enda bild och förmedla en känsla.