Farcia's Daily Media - Just In Time

Förändringar

När jag bodde i staden där jag växte upp kände jag mig väldigt trygg. Det var något som jag tyckte var helt självklart, men det har jag insett nu i efterhand att det inte var. Många saker som jag tog för givet är ju verkligen inte det, och det tycker jag är lite synd. Där jag bor nu känner jag mig inte alls lika trygg, utan jag har börjat bli lite försiktig med att gå ut på kvällarna, själv. Speciellt i de lite mer ödsliga områden här där det kan bli problem om man går. Men när jag är med kompisar är det inte något problem.